aggrstruct.py 2.51 KB
Newer Older
akhuziy's avatar
akhuziy committed
1
2
3
4
5
6
7
class SeqVals:
  delta = None
  seq = []
  def __init__(self, delta=None, seq=None):
    self.delta = delta
    self.seq = seq

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
class ProcData:
  cpu_time_user = None
  cpu_time_system = None
  cpu_time_idle = None
  cpu_time_iowait = None
  write_bytes = None
  write_count = None
  read_bytes = None
  read_count = None
  mem_rss_max = None
  mem_rss_avg = None
  mem_swap_max = None
  mem_vms = None
  cpu_usage = None
22
23
  seq_cpu_usage = None
  seq_mem_rss_sum = None
24
25
  seq_write_sum = None
  seq_read_sum = None
26
27
28
29

  def __init__(self):
    self.seq_cpu_usage = SeqVals()
    self.seq_mem_rss_sum = SeqVals()
30
31
    self.seq_write_sum = SeqVals()
    self.seq_read_sum = SeqVals()
32

akhuziy's avatar
akhuziy committed
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
class GPUData:
  bus = None
  power_limit = None
  mem = None
  mem_max = None
  temp_max = None
  power_max = None
  usage_max = None
  cpu_usage_max = None
  cpu_mem_rss_max = None
  cpu_proc_total = None

  def __init__(self):
    self.seq_mem_avg = SeqVals()
    self.seq_usage_avg = SeqVals()
    self.seq_temp_avg = SeqVals()
    self.seq_power_avg = SeqVals()
    self.seq_cpu_usage_sum = SeqVals()
    self.seq_cpu_mem_rss_sum = SeqVals()
    self.seq_cpu_proc_count = SeqVals()

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
class AllocCUData:
  node_id = None
  cu_count = None
  def __init__(self, node=None, cu=None):
    self.node_id = node
    self.cu_count = cu

class JobData:
  id = None
  user_name = None
  used_queue = None
  submit_time = None
  start_time = None
  end_time = None
  run_time = None
  requested_time = None
  requested_cu = None
  num_nodes = None
  alloc_cu = [AllocCUData()]

class NodeData:
  name = None
  cpu_model = None
  sockets = None
  cores_per_socket = None
  virt_thr_core = None
  phys_thr_core = None
  main_mem = None
82
  seq_cpu_usage = None
83
84
  seq_load_avg = None
  seq_load_max = None
85
86
  seq_ib_rcv_max = None
  seq_ib_xmit_max = None
87
  proc = None
88
  alloc_cu = None
89
90
  ib_rcv_max = None
  ib_xmit_max = None
akhuziy's avatar
akhuziy committed
91
92
  beegfs_read_sum = None
  beegfs_write_sum = None
93

94
95
  def __init__(self):
    self.proc = ProcData()
akhuziy's avatar
akhuziy committed
96
    self.gpus = [GPUData()]
97
98
    self.seq_load_avg = SeqVals()
    self.seq_load_max = SeqVals()
99
    self.seq_cpu_usage = SeqVals()
100
101
    self.seq_ib_rcv_max = SeqVals()
    self.seq_ib_xmit_max = SeqVals()
akhuziy's avatar
akhuziy committed
102
103
    self.seq_beegfs_read_sum = SeqVals()
    self.seq_beegfs_write_sum = SeqVals()
104

105
106
107
108

class Aggregator:
  job = JobData()
  nodes = [NodeData()]